רועי ליס

בקרוב: לצאת מהקווים: התמודדות עם שינויים וגמישות מחשבתית