רועי ליס

בקרוב: על תבונה ורגישות: פיתוח אינטליגנציה רגשית